GDPR POLICY-GREENSAFE AB

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. För oss är din personliga integritet mycket viktig. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du använder dig av våra tjänster och lämnar ifrån dig personuppgifter till oss.

Vi på Greensafe kan komma att spara information om er som kund innefattande:

  • Företagsnamn
  • Namn på kontaktpersoner
  • Post-, besöks- samt leveransadresser
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Organisationsnummer/personnummer
  • Kreditinformation

Om du lämnar dina personuppgifter eller om de registreras i samband med ditt besök på hemsidan, används av de av Greensafe AB och ibland även andra företag för att fullgöra ändamålet som är förberedelse och administration av produkter och tjänster. Dina personuppgifter lämnas exempelvis om du fyller i formulär, intresseanmälningar samt om du ansöker produkter, tjänster eller om att bli privat- eller företagskund hos Greensafe AB. Dina uppgifter behandlas också för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller myndighet utövningar som Greensafe AB har. Det kan exempelvis vara för att uppgifter till skatteverket för RUT. Personuppgifterna utgör också underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling. Personuppgifterna används också för marknadsföringsändamål om du inte har begärt spärr för direktmarknadsföring. Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra företag som Greensafe AB samarbetar med för sin verksamhet.

 

Greensafe AB är personuppgiftsansvarig.

Personuppgifter kopplade till företag raderas när kunden så önskar.

Ni har när som helst rätt att begära rättelse, radering, blockering/begränsning, registerutdrag samt förflyttning av uppgifter eller återkalla samtycke.