Greensafe AB är ett professionellt städföretag som skall erbjuda och utföra städverksamhet på ett sådant sätt att miljön påverkas så lite som möjligt.