Vår-filosofiGreensafe AB et är mer än bara en städfirma.

Vi gör alla våra tjänster genom att

Bra kommunikation

Det är alltid lätt att komma i kontakt med oss. Du får gott bemötande och snabb problemlösning.

Välutbildade anställda

Vi utbildar våra anställda med tid och energi. Vi är mycket noga med att se till att rätt person hamnar på rätt plats. Vi väger kundönskemål mot de anställdas profiler och öronmärker rätt personal för dig som kund.

Trygg arbetsmiljön

Vi tar hand om våra anställda. Vi har olika metoder att motivera och inspirera våra anställda.

Kvalitet

Vi levererar hög kvalitet i alla led.

Nöjda kunder

Vårt mål att ha nöjd kund med kvalitet och bra service.